Hem Produkter Nyheter Kontakt Villkor Länkar
Högtalare Förstärkare CD spelare Vinyl / Hörlurar Kablar o Ström Stativ o Bänkar Dämpning o Tweaks Demo o Beg
<< Supra MD06 SP grendosaPris: 6 uttag - 1 650 kr
8 uttag - 2 200 kr
>>
Samma fina grendosa som den skärmade MD06 MkII, men med unikt åskskydd tillagt.
Åskskyddet är inte inkopplat förrän överspänning över specifik gräns uppstår. Kretsen är avskild med ett gasurladdningsrör vilken kopplas in direkt vid överspänning. Skyddet har ingen påverkan på strömvägen vid normalt bruk. Vanliga åskskydd skyddar bara mellan faserna, vilket ofta kan vara verkningslöst mot åska men fungerar vid mindre överspänningar. För att få ett fullgott skydd måste kretsen skydda mellan fas-nolla, nolla-jord, fas-jord..

Om åskskyddet löser ut, byts grendosan kostnadsfritt ut mot ett nytt.

Grendosan har mild nätfiltrering (NIF Non-Intrusive Filtering), vilken reducerar distortion i elnätet och skyddar mot transienter och spikar, utan att hämma dynamik och transientsvar. Med IEC nätbrunn för anslutning av separat nätkabel.


Utförande i aluminium med 6 st uttag.


Tillverkare: Jenving
HiFi Börsen Tel 070-741 1902 info@hifiborsen.se www.hifiborsen.se